Thursday, 3 September 2015

Babyphobia

23:41:00 16 Comments


Suatu kewajaran mempunyai rasa takut. Namun jika  ketakutan itu pada akhirnya berimbas pada rasa kurang nyaman akan sangat mengganggu. Apalagi takut yang berlebih atau di kenal dengan phobia terhadap sesuatu yang tidak wajar. Artinya, sesuatu yang bagi orang lain dianggap biasa saja namun lain ceritanya dengan si “pengidap” fobia. Mereka lebih mengedepankan rasa dari pada sebuah logika.